Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 07-08-2015 godz. 13:10:38

Poprawka 3

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18