Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 07-08-2015 godz. 13:10:24

Poprawka 2

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25