Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 07-08-2015 godz. 13:08:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17