Narzędzia:

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dnia 07-08-2015 godz. 13:02:57

Poprawka 9

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21