Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:49:27

Poprawka 4, 8

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 20