Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:48:32

Poprawka 2

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 24