Narzędzia:

Ustawa o rewitalizacji

Dnia 07-08-2015 godz. 12:45:48

Poprawka 7

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17