Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Dnia 07-08-2015 godz. 12:41:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18