Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:31:00

Poprawka 14

Za: 50 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17