Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:30:10

Poprawka 12

Za: 49 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20