Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:24:56

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19