Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:24:11

Poprawka 11

Za: 1 Przeciw: 80 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17