Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-08-2015 godz. 14:47:50

Poprawka 1

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25