Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-04-2012 godz. 11:52:27

Poprawka 7

Za: 29 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13