Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dnia 12-04-2012 godz. 12:13:54

Poprawka 1, 4, 25

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12