Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:21:49

Poprawka 36

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 15