Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:17:45

Poprawka 26

Za: 25 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 15