Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:15:14

Poprawka 20

Za: 37 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 15