Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:12:52

Poprawka 14

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 18