Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:11:44

Poprawka 9, 12

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 17