Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:10:59

Poprawka 7

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 16