Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:09:09

Poprawka 1

Za: 54 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 17