Narzędzia:

Zmiana w składzie komisji senackiej

Dnia 24-07-2015 godz. 16:45:30

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24