Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-07-2015 godz. 16:42:11

Poprawka 1, 4, 9, 12, 14, 17, 20

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19