Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dnia 24-07-2015 godz. 16:40:09

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 49 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20