Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 24-07-2015 godz. 16:28:01

Poprawka 6

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16