Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Dnia 24-07-2015 godz. 16:22:38

Poprawka 10, 12, 18

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19