Narzędzia:

Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Dnia 24-07-2015 godz. 16:17:22

Poprawka 2

Za: 55 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20