Narzędzia:

Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Dnia 24-07-2015 godz. 16:16:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 4 Przeciw: 74 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20