Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Dnia 24-07-2015 godz. 16:13:45

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 20