Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Dnia 24-07-2015 godz. 16:12:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 32 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17