Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-07-2015 godz. 16:09:14

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 37 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16