Narzędzia:

Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Dnia 24-07-2015 godz. 16:07:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16