Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Dnia 24-07-2015 godz. 16:05:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16