Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Dnia 24-07-2015 godz. 16:02:19

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16