Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Dnia 24-07-2015 godz. 15:59:55

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17