Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:58:29

Poprawka 35, 36

Za: 79 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17