Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:57:33

Poprawka 28

Za: 48 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16