Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:56:21

Poprawka 24

Za: 43 Przeciw: 35 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 18