Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:54:12

Poprawka 14

Za: 75 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17