Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:53:05

Poprawka 11

Za: 50 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 17