Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:50:54

Poprawka 5

Za: 39 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17