Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:48:50

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 34 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17