Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 24-07-2015 godz. 15:43:53

Poprawka 5

Za: 1 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 17