Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:39:13

Poprawka 17

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16