Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:33:46

Poprawka 3

Za: 33 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18