Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:29:45

Poprawka 67, 71

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 16