Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:27:24

Poprawka 59

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 16