Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 20:50:57

Poprawka 1

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 14