Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Dnia 22-07-2015 godz. 21:07:29

Poprawka 2

Za: 54 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 13